ORL Portal

Główną misją portalu edukacyjnego „OTORYNOLARYNGOLOGIA - przegląd kliniczny” jest dostarczanie aktualnej wiedzy naukowej w szeroko pojętej dziedzinie otorynolaryngologii. W szczególności dotyczy to takich działów, jak:

Otorynolaryngologia ogólna
Otorynolaryngologia dziecięca
Audiologia i foniatria
Otoneurologia
Logopedia i protetyka słuchu


KOLEGIUM REDAKCYJNE:

ORL Portal

Portal jest również platformą, na której organizowane będą:

Portal edukacyjny „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” powstał jako kontynuacja aktywności naukowej i edukacyjnej prowadzonej przez 19 lat w ramach czasopisma o tym samym tytule (www.otorynolaryngologia-pk.pl), którego redaktorem naczelnym była prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska. Archiwum czasopisma, z opublikowanymi niemal 400 artykułami naukowymi, dostępne jest online w formule open access na stronie www.otorynolaryngologia-pk.pl. Zachęcamy do korzystania z niego.

Mamy nadzieję, że portal edukacyjny „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” znajdzie uznanie
w Państwa ocenie.