ORL Portal

WYDARZENIA

16 KWIETNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ GŁOSU

Światowy Dzień Głosu (The World Voice Day ) ustanowiony został w celu zwiększenia świadomości społecznej o znaczeniu głosu w życiu człowieka oraz możliwościach jego ochrony, gdy jest on nadmiernie eksploatowany. Profilaktyka jest szczególnie istotna u osób zawodowo pracujących głosem.

Pierwszy raz Dzień Głosu świętowany był 16 kwietnia 1999 roku w Brazylii, jako Brazylijski Narodowy Dzień Głosu. Zainicjowany on został przez lekarzy i terapeutów mowy należących do Brazylijskiego Towarzystwa Laryngologii i Głosu (Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz - SBLV ). Inicjatywa ta szybko spotkała się z zainteresowaniem towarzystw naukowych na całym świecie.

W 2002 roku Akademia Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oficjalnie uznała 16 kwietnia za Światowy Dzień Głosu. https://bulletin.entnet.org/home/article/21342968/out-of-committee-voice-world-voice-day-april-16-2021-one-world-many-voices

Tegoroczne polskie inicjatywy z tej okazji można znaleźć na stronie World Voice Day


Źródło World Voice Day

3 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ SŁUCHU

Światowy Dzień Słuchu zainicjowany został przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest 3. marca. Główne obchody organizowane są corocznie w siedzibie głównej WHO.

Liczba osób z niepełnosprawnością słuchową systematycznie rośnie. W 2018 roku było to 466 mln osób (6,1% ludności świata), natomiast w roku 2050 prognozowana liczba takich chorych wzrośnie do 900 mln (9% ludności świata). Cywilizacyjne uszkodzenia słuchu są więc prawdziwym wyzwaniem dla instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowia publicznego.

Kluczowe przesłania WHO na 2021 rok dla instytucji zdrowia publicznego:

CHROŃMY SWÓJ SŁUCH!


Źródło: WHO